Wieringerwaard en Waardpolder
Erfbeplantingstool Hollands Kroon
210209_erf_waardpolde...
afbeelding1.png (copy)

Voorbeeld van erfinrichting die landschap en natuur versterkt

Voorbeeld van een denkbeeldig erf zonder beplanting

afbeelding1.png (copy1)
Stap 1: voor en achter

Kijk eerst naar het onderscheid tussen voor- en achtererf. Waar ligt het huis en waar de bedrijfsbebouwing of schuur? Maak daarin onderscheid; de voorzijde is de “nette” kant met meer bijzondere solitaire bomen en struiken en meer sierwaarde. De achterzijde is de functionele kant. Hier is beplanting eenvoudiger, met grotere eenheden, gericht op beschutting en inpassing van de bebouwing in het landschap.

Erfbeplantingstool Hollands Kroon
210209_erfschets_waar...
afbeelding1.jpg (copy) afbeelding1.jpg (copy1) afbeelding1.jpg (copy2) afbeelding1.jpg (copy2) afbeelding1.jpg (copy3) afbeelding1.jpg (copy) afbeelding1.jpg (copy2) afbeelding1.jpg (copy1) afbeelding1.jpg (copy)
Voorbeelderf
Wieringerwaard en Waardpolder

De voorzijde van ons erf is gelegen aan een centrale watergang waarlangs aan beide zijden wegen met bomen staan. Dit heeft iets chics! Er zijn aan weerzijden ook bijzondere optrekjes te zien met prachtige erven. Het groen groeit rijkelijk!