Anna Paulowna west
Erfbeplantingstool Hollands Kroon
210209_erf_waardpolde...
afbeelding1.png (copy)

Voorbeeld van erfinrichting die landschap en natuur versterkt

Voorbeeld van een denkbeeldig erf vrijwel zonder beplanting

afbeelding1.png (copy1)
Stap 1: voor en achter

Kijk eerst naar het onderscheid tussen voor- en achtererf. Waar ligt het huis en waar de bedrijfsbebouwing of schuur? Maak daarin onderscheid; de voorzijde is de “nette” kant met meer bijzondere solitaire bomen en struiken en meer sierwaarde. De achterzijde is de functionele kant. Hier is beplanting eenvoudiger, met grotere eenheden, gericht op beschutting en inpassing van de bebouwing in het landschap.

Erfbeplantingstool Hollands Kroon
210209_erfschets_waar...
afbeelding1.jpg (copy) afbeelding1.jpg (copy1) afbeelding1.jpg (copy2) afbeelding1.jpg (copy2) afbeelding1.jpg (copy3) afbeelding1.jpg (copy2) afbeelding1.jpg (copy1) afbeelding1.jpg (copy)
Voorbeelderf
Anna Paulowna west

Wat een kleurrijk uitzicht rondom ons erf. De bloemen lachen je toe. Op het erf kan het wel druk zijn, vrachtwagens rijden af en aan om onze producten te vervoeren. Er is hierdoor veel verharding en weinig ruimte voor groen. Toch kan je met kleine gebaren een mooi groen erf hebben.