Regio Niedorp
Erfbeplantingstool Hollands Kroon
afbeelding1.png
afbeelding1.png (copy)

Voorbeeld van erfinrichting die landschap en natuur versterkt

Voorbeeld van een denkbeeldig erf vrijwel zonder beplanting

afbeelding1.png (copy1)
Stap 1: voor en achter

Kijk eerst naar het onderscheid tussen voor- en achtererf. Waar ligt het huis en waar de bedrijfsbebouwing of schuur? Maak daarin onderscheid; de voorzijde is de “nette” kant met meer bijzondere solitaire bomen en struiken en meer sierwaarde. De achterzijde is de functionele kant. Hier is beplanting eenvoudiger, met grotere eenheden, gericht op beschutting en inpassing van de bebouwing in het landschap.

Regio Niedorp
Voorbeelderf
Erfbeplantingstool Hollands Kroon
erf.jpg
afbeelding1.jpg afbeelding1.jpg (copy) afbeelding1.jpg (copy1) afbeelding1.jpg (copy2) afbeelding1.jpg (copy2) afbeelding1.jpg (copy3) afbeelding1.jpg (copy) afbeelding1.jpg (copy2) afbeelding1.jpg (copy1) afbeelding1.jpg (copy)

Ons erf is gelegen langs een bochtige weg omringd door water. Het gevarieerde landschap met open weides, knotwilgen, kronkelige kreken en kwakende kikkers maakt dat wij ons thuis voelen.