Wieringen
Erfbeplantingstool Hollands Kroon
210209_erf_wieringen_...
afbeelding1.png (copy)

Voorbeeld van erfinrichting die landschap en natuur versterkt

Voorbeeld van een denkbeeldig erf vrijwel zonder beplanting

afbeelding1.png (copy2)
Stap 1: Voor en achter

Kijk naar het onderscheid voor en achtererf. Waar ligt het huis en waar de bedrijfsbebouwing of schuur? Maak daarin onderscheid; de voorzijde is de “nette” kant met meer bijzondere solitaire bomen en struiken en meer sierwaarde. De achterzijde is de functionele kant. Hier is beplanting eenvoudiger, meer eenduidig, gericht op beschutting en inpassing van de bebouwing in het landschap.

Erfbeplantingstool Hollands Kroon
210209_erfschets_waar...
afbeelding1.jpg (copy) afbeelding1.jpg (copy1) afbeelding1.jpg (copy2) afbeelding1.jpg (copy2) afbeelding1.jpg (copy3) afbeelding1.jpg (copy2) afbeelding1.jpg (copy3) afbeelding1.jpg (copy1) afbeelding1.jpg (copy)
Voorbeelderf
Wieringen

Het voelt als wonen op een Waddeneiland. Je ruikt de zeewind, je ervaart de glooiing van dit bijzondere voormalige eiland op keileemgrond. Het landschap is divers en natuurlijk: open kogen en besloten bovenwalland, veel verschillende soorten beplanting en kleinschalige bebouwing. Het is alsof de tijd hier stilstaat.  We zetten ons in voor de instandhouding van de weidevogels. Daarom geen hoge bomen maar een prachtig erf met lage beplanting en een Wieringse tuunwal.