Wieringermeer, Groetpolder, polder Waard Nieuwland
Erfbeplantingstool Hollands Kroon
210209_erf_wieringen_...
afbeelding1.png (copy)

Voorbeeld van erfinrichting die landschap en natuur versterkt

Voorbeeld van een denkbeeldig erf vrijwel zonder beplanting

afbeelding1.png (copy1)
Stap 1: voor en achter

Kijk eerst naar het onderscheid tussen voor- en achtererf. Waar ligt het huis en waar de bedrijfsbebouwing of schuur? Maak daarin onderscheid; de voorzijde is de “nette” kant met meer bijzondere solitaire bomen en struiken en meer sierwaarde. De achterzijde is de functionele kant. Hier is beplanting eenvoudiger, met grotere eenheden, gericht op beschutting en inpassing van de bebouwing in het landschap.

Erfbeplantingstool Hollands Kroon
210209_erfschets_waar...
afbeelding1.jpg (copy) afbeelding1.jpg (copy1) afbeelding1.jpg (copy2) afbeelding1.jpg (copy2) afbeelding1.jpg (copy3) afbeelding1.jpg (copy3) afbeelding1.jpg (copy2) afbeelding1.jpg (copy3) afbeelding1.jpg (copy3) afbeelding1.jpg (copy1) afbeelding1.jpg (copy2) afbeelding1.jpg (copy)
Voorbeelderf

Enkele jaren geleden hebben we er bewust voor gekozen om met onze jonge gezin in de Wieringermeer te gaan wonen. Vroeger was het hier pionieren. Zelfredzaam zijn. Ook nu proberen wij dit te bewerkstelligen. We verbouwen voedsel, hebben wat kleinvee en richten onze omgeving duurzaam in. Onze kinderen leren spelenderwijs veel over de natuur.

Wieringermeer, Groetpolder, polder Waard Nieuwland